KHO HÀNG NỈ

Chi tiết kho Hàng Nỉ

KHO 16 HÀ TRUNG

Chi tiết kho Hà Trung

PHIẾU SOẠN HÀNG

Chi tiết Soạn hàng

KHO BẠCH ĐẰNG

Chi tiết kho Bạch Đằng

KHO TRẦN PHÚ

Chi tiết kho Trần Phú

KHO VINH

Chi tiết kho VINH

KHO NGÕ TRẠM

Chi tiết kho NGÕ TRẠM

KHO HỘI VŨ

Chi tiết kho HỘI VŨ

KHO MỚI

Chi tiết kho MỚI

KHO CỰ KHỐI CŨ

Chi tiết kho CỰ KHỐI CŨ

KHO CỰ KHỐI MỚI

Chi tiết kho CỰ KHỐI MỚI